Mutual help projekt

 

    Filosofií tohoto projektu,  na kterém intenzivně  pracuje Petr Chobot se svým týmem botaniků, lékařů a dalších specialistů v amazonském pralese, je model vzájemné pomoci, uskutečňované mezi Amazonií a naší civilizací. Díky této spolupráci mohou lidé v naší civilizaci- v libovolné zemi světa – získat přístup k nesmírně účinným šamanským rostlinným prostředkům, schopným vyléčit i vážné choroby. Takto získané finanční prostředky budou poskytnuty jako významná pomoc Amazonii, která se nachází ve stavu smrtelného zápasu o přežití.

     Nabídka bylinných čajů vychází z iniciativy jihoamerických šamanů, kteří již po tisíciletí znají  účinné a funkční léčivé byliny a stromy z And a Amazonie. Používají je preventivně  na léčení indiánů a každého, kdo se na ně s prosbou o pomoc obrátí. Ale protože se dřevo v džungli  kácí a Amazonie nenávratně mizí, rozhodli se upozornit tímto způsobem celý svět, o jaké bohatství se lidé na planetě Zemi připravují. Jihoameričtí šamani znají prostředky, kterými je možné vyléčit  různé nemoci. Žijí v přírodě,  a proto používají čistě přírodní léky. Nemohou si dovolit experimentovat se životy lidí. Protože se chovají k přírodě s láskou a úctou, tak i příroda komunikuje s nimi a je ochotná jim sdělit svá tajemství. Projekt  „Mutual help“ je vlastně vzájemná pomoc lidí z civilizace, kterým Amazonie poskytne prostředky na uzdravení ,  ale za to žádá pomoc v podobě poskytnutí prostředků na zachování amazonského pralesa pro další život a pro indiány, kteří se snaží v těchto místech dosud přežít. Je neuvěřitelné, že většina lidí na planetě Zemi vůbec netuší, že někde v Jižní Americe žijí v džungli dosud nekontaktované indiánské kmeny, které se oblékají do bederních roušek z kůry stromů, jsou láskyplní, moudří a upřímní jako děti. A těmto úžasným lidem jde  v 21. století o život jen proto, že civilizovaná Evropa, Asie a Severní Amerika potřebují  naftu a obrovské množství kávy a kakaa.

     Rostlina pro léčebnou směs na cukrovku typu II se vyskytuje na území,které je dnes přímo ohroženo úplnou likvidací pralesa. Nadnárodní koncerny se snaží prales vypálit a na jeho místě vytvořit umělé monokultury africké palmy olejnaté, určené k získávání  levného průmyslového oleje. Palma olejnatá není původní jihoamerická rostlina,  a aby mohla být vůbec pěstována, celé území je nutné neustále zamořovat jedy – pesticidy a herbicidy. Kvůli pěstování palmy olejnaté mohou zcela zaniknout plochy nedotčeného původního pralesa, který obsahuje  neuvěřitelné poklady. Ohroženi jsou na daném území i sami šamani. Jde o teritorium kmene Shawi, kde jsou v současné době šamani systematicky likvidováni. V poslední době zde bylo zavražděno 14 indiánských kmenových šamanů. Dle informací oficiálních činitelů peruánské vlády, jde o genocidu a etnocidu v režii protestantských misií, ovšem aktivita těchto misií je v přímé souvislosti s aktivitami společnosti, které tyto misie financují a které se snaží zlomit indiánský odpor proti likvidaci původního pralesa. Projektem vývozu léku na cukrovku z tohoto území chceme maximálně přispět k jeho obraně před zničením.Šamani etnika Shawi dlouho tajili své receptury. Nakonec – čelíce hrozbě naprostého zániku přírody i hrozbě vlastní likvidace – předal jeden z posledních šamanů tajemství jedné z receptur.

     Cítíme povinnost šířit tyto informace mezi soucitné lidi, ochotné se zamyslet a zajímat se o možnosti, jak pomoci ostatním ve svém okolí, jak se stát zdravějším, šťastnějším a prospěšnějším člověkem. Všichni lidé na planetě Zemi jsou navzájem velmi silně propojeni.  Jsme jako jednotlivé buňky jednoho organismu. Když je nemocných několik buněk, trpí tím celé tělo.